MetLife TFI S.A.

Notowania Funduszy

Zobacz również:MetLife TFI S.A - inwestuj on-line

Subskrypcja wycen

Podaj adres e-mail, który chcesz dodać lub usunąć z listy subskrybentów wycen funduszy i informacji powiązanych.
Adres e-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z 2002 r.). Zmiany zgody i zakresu subskrypcji możesz dokonać na stronie:
https://notowania.metlifefundusze.pl/subskrypcja.php

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, iż:
- administratorem danych osobowych jest MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-450, przy ulicy Przemysłowej 26,
- podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazania żądanych informacji,
- przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przekazania żądanych informacji,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) podanych przeze mnie danych osobowych, wskazanych w treści formularza subskrypcji, w celu przekazania żądanej informacji.